Fjerritslev Avis 14.- og 15. juni 1933.

 ” Fodboldkamp ” i Aggersund.

Avisen har modtaget følgende 14. juni 1933:

 I Søndags spilledes i Aggersund en Fodboldkamp mellem Aggersund I og Fjerritslev II.

Aggersund vandt 2-1, men vi kan have lyst til at knytte et Par Bemærkninger til dette Resultat.

     Først maa vi beklage, at Aggersund Idrætsforening ikke har kunnet skaffe sig en anden Bane. Den der spilledes paa i Søndags, er absolut uegnet til Fodboldspil.

Den er både for smal og for kort og frem for alt er den så simpel, at alt virkeligt Fodboldspil bliver kvalt i Fødslen.

     Nu var Banen maaske særlig slem i Søndags paa grund af den megen Regn, men god bliver den aldrig. Kan der virkelig ikke faas en bedre Bane i Aggersund.

     Med hensyn til selve Kampen er der ikke meget at sige, Fjerritslevs ellers saa pæne Spil kom slet ikke til sin ret paa denne umulige Bane, men som Helhed var Spillet ligelig fordelt.

At Fjerritslev ikke vandt skyldtes ene alene Dommeren, der var den mest uduelige Dommer, vi nogensinde har set paa en Fodboldbane.

#¤#¤#¤#¤

 Fodboldkampen i Aggersund.

Brevkassen:

 I sidste Nummer af  ”Fjerritslev Avis” stod der at læse en yderst ”smagfuld og pæn” Omtale af Fodboldkampen i Søndags i Aggersund. Vi ved ikke hvem Meddeleren er; men efter visse Herres meget ubehagelige Opførsel under kampen, har vi Lov at gætte.

     At vores Fodboldsbane er noget mindre end andre Klubbers ved vi godt; men i de 5 Aar  vi har spillet Bold, har vi ikke haft Baner, der har været større end nuværende, saa det er noget sent at d`Hrr. har opdaget det.

     Banen var meget fedtet efter et stærkt Regnskyl, men da Fjerritslev var saa ivrige efter at komme herned, vilde vi ikke sende Afbud, da det jo let kunde misforstaaes af det sejrsvandte Hold.  Det var kedeligt for den store Tilskuerflok fra Fjerritslev, at vi vandt kampen, og vi antager ogsaa, at det er Grunden til at Kampen blev skildret saa ”fint”.

Paastanden om, at Dommeren var Skyld i at Fjerritslev ikke vandt, er noget Barnepjat, som vi ganske roligt lader passere.

     Angaaende Udtrykket ”den mest uduelige Dommer”, som d`hrr. har set paa en Fodboldbane, da er det skade, at de ikke overværede den Kamp, som vi spillede i Fjerritslev sidste Sommer den 21. juli med Fjerritslev-Dommer. Der passer det overnævnte Udtryk udmærket, men det blev ganske vist ikke omtalt i Avisen, derfor tillader os at minde der om, selv om det helst skulde have været glemt.

Selvfølgelig er vi villige til at spille Revancekamp paa Fjerritslevs ”glimrende” Bane og hvor vi saa forhaabentlig faar Lejlighed til at se Fjerritslev II`s ”pæne Spil.

Bestyrelsen for Aggersund Idrætsforening.

Fjerritslev Avis 15. juni 1933.