Fjerritslev Avis den 6. december 1945.

Ung Mand fra Fjerritslev som amerikansk Soldat.

En ung Sømand fra Fjerritslev, Verner Jensen, Søn af Tromlefører Jensen, Tennisvej, Fjerritslev, fortæller i et Brev til sine Forældre om, Oplevelser under Krigen, hvor han bl. a. deltog som amerikansk Soldat i Kampene i Europa.

Verner Jensen sejlede i 1939 til Amerika ombord paa Motorskibet »Indian Rufer». Aaret efter blev Skibet lagt op paa Grund af Krigen. Verner og en Kammerat tog Hyre sammen paa et 10,000 amerikansk Skib, som afsejlede til Indien.

Paa Tilbagerejsen til Amerika blev Skibet sænket af en tysk Undervandsbaad og Verner og flere andre i af Mandskabet drev i et Døgn rundt i en Gummibaad, indtil de blev optaget af et forbisejlende Skib. Dette Skib var paa Vej til Sydamerika og de skibsbrudne Sømænd maatte følge med, men vendte derfra tilbage til New York. De to unge Mænd sejlede sammen paa forskellige Skibe til 1943, da de blev enige om at melde sig som frivillige til den amerikanske Hær. De gennemgik et Træningskursus, der varede 17 Uger og blev derefter sendt til Fronten. De var først med ved det allierede Fremstød gennem Italien, derefter blev de overflyttet til Sydfrankrig og deltog i Fremrykningen gennem Frankrig og ind i Tyskland og var i Strassburg, da Tyskerne kapitulerede. Verner Jensen slap gennem Krigen uden Saar, men hans Kammerat blev ramt to Gange. Det sidste Saar fik han, da 3. amerikanske og 1. engelske Division holdt et Brohoved, der var omringet af 9 tyske Divisioner i fem Maaneder. Efter Kapitulationen blev Verner Jensen udkommanderet til det amerikanske Militærpoliti i Italien. I Oktober Maaned i Aar blev han hjemsendt og rejste til Erie i USA, hvor han nu arbejder paa en Fabrik, der beskæftiger 70,000 Mand. Verner slutter med at skrive, han nu er i Færd med at samle Penge sammen, saa han kan komme en Tur hjem og se hvordan det ser ud i Fjerritslev efter 8 Aars Forløb.