Fjerritslev Avis d. 23 dec. 1970

Mølleren i Fjerritslev.

     For nogle år tilbage - 1958 - kunne man i Fjerritslev Avis læse om den dødsdømte mølle i Fjerritslev under overskriften ”Hvor kunne de nænne det?”

 Fjerritslev mølle mister en af de første dage vingerne. De er solgt til Skinnerup Mølle.

Dermed kappes hovedet af møllen, og resten forsvinder lidt efter lidt i møllerens kakkelovn…

     Hvad er der blevet af fordums tiders rundhaandshed i Fjerritslev? Hvad er der

blevet af lokalpatriotismen, der i sin tid gav sig så smukke udslag her i byen?

Hvad er der bleven af sansen for de kønne ting?

     Møller Hans Madsen havde dengang en haand rakt frem, og han ville i hvert fald overveje, at sælge møllen saa den efter planerne dengang kunne flyttes ned i lystanlæget.

Men saa skulle det altsaa ikke være.

     Det er nu 12 aar siden disse begivenheder fandt sted og den ”dødsdømte” mølle staar der endnu – uden vinger ganske vist, men dog stadig udadtil køn at skue. Møller Hans Madsen er der ogsaa stadig, og han gaar i en alder af 75 og pusler om sin gamle mølle. Der er indvendig ikke meget tilbage af møllen – meget er som forudsagt havnet i Hans Madsens kakkelovn.

     Avisen har haft en samtale med møller Hans Madsen, og vi har faaet lov til at se indenfor i den gamle Fjerritslev Bymølle.

     Møllen blev bygget i 1876 af Jens Vestergaard, Fjerritslev, og var i slægtens eje indtil 1915, hvor mølleren fra Kollerup – Hans Madsens far – købte den. Han overlod den i 1926 til sønnen Hans Madsen, der har drevet møllen videre, indtil den maatte stanse sin virksomhed paa grund af tidens ugunst for møllererhvervet.

     Hans Madsen fortsatte dog med at bilde kværne for folk rundt om paa egnen indtil for faa aar tilbage.

Og man kan da med rette sige, at Hans Madsen kan sit haandværk til bunds, for da havde han bildet kværne fra sit trettende aar.  -Jeg kan godt gøre det endnu, siger Hans Madsen. Men jeg vil ikke mere, for nu syntes jeg at jeg vil have fred.

     Nu faar Hans Madsen tiden til at gaa med forskelligt ”husflidsarbejde” og han er for tiden i gang med en nøjagtig kopi af Fjerritslev mølle. Modellen er vel godt 2 meter høj. Det er i øvrigt ikke den første model af møllen han laver, paa Vandværksvej staa der i haven hos depotbestyrer Nørregaard en kopi af Fjerritslev Mølle som Hans Madsen har lavet.

Af den indre mølle er der ikke meget tilbage. Hist og her ligger der en ting fra da møllen var i drift, men ellers maa det blot konstateres, at møllens ædlere dele er væk.

     Den gamle møller fortæller mangt og meget om en svunden tid og om sit haandværk, der er forsvundet fra samfundet. Møllere har fra fordums tider været omgærdet med meget romantik og hvad aktuelt er , hører børnene i dagene her op til jul om en møller, der udsættes for alle mulige drillerier fra nogle frække julenisser i børnenes julekalender i fjernsynet.

Hans Madsen kan ikke berette om julenisser i sine mange aar som møller, men han kan fortælle om en barsk hverdag med masser af slid i møllen.

     Hans Madsen staar tilbage som den stoute og gæve haandværker en sjælden mennesketype, der har maatte vige pladsen for vor tids larmende maskiner og stressede mennesker.

 

 

afskrevet 2018

af Erling Jensen,

Lokalhistoriske Arkiv

Fjerritslev.